Счетоводство на банките
Проф. д-р Стоян Стоянов, доц. д-р Румяна Пожаревска, гл. ас. д-р Лилия Рангелова

13.98 лв.

Биологични активи
Теодора Рупска

8.98 лв.

Биологични активи
Теодора Рупска

8.98 лв.

Счетоводство на банките
Проф. д-р Стоян Стоянов, доц. д-р Румяна Пожаревска, гл. ас. д-р Лилия Рангелова

13.98 лв.