Защита на морския суверенитет
Боян Медникаров

15.00 лв.

Социално осигуряване 2017 Ч.1-2 + CD
Вержиния Заркова; Нели Вангелова

48.00 лв.

Конкурентно право
Денчо Славов

15.00 лв.

Право на изкупуване
Гергана Боянова

15.00 лв.