Общинско право в схеми и определения /тестове и казуси/
Антония Методиева; Валентина Александрова; Маргарита Чешмеджиева

10.00 лв.

Научно-практически коментар
Николай Николов

22.00 лв.

Контролът в здравеопазването
Антония Илиева

22.00 лв.

Капиталови търговски дружества
Витали Таджер и колектив

22.80 лв.

Българско гражданско процесуално право. Десето преработено и допълнение
Живко Сталев; Анелия Мингова; Валентина Попова; Огнян Стамболиев; Ружа Иванова

88.00 лв.