Българско гражданско процесуално право. Десето преработено и допълнение
Живко Сталев; Анелия Мингова; Валентина Попова; Огнян Стамболиев; Ружа Иванова

88.00 лв.

-20% -20.00%
Административно-процесуален кодекс
Александър Еленков, Ангел Ангелов, Асен Дюлгеров и др.
72.00 лв. Отстъпка- 20.00%

57.60 лв.

Сборник казуси по гражданскоправни науки
Съставител Гергана Боянова

14.00 лв.