Вещно право
Георги Боянов

25.00 лв.

Свобода на словото
Симона Велева

21.00 лв.

Семейно и наследствено право (Второ допълнено издание)
Велина Тодорова; Димитър Топузов

19.00 лв.

Защита на личните данни
Десислава Тошкова-Николова; Невин Фети

48.00 лв.