Не е в наличност
Не е в наличност
Основи на управлението на заплатите
Стефанов Любомир,Дулевски Лалк

4.50 лв.

Не е в наличност
Преосмисляне на бъдещето
Колектив

10.00 лв.

Не е в наличност
Get The Job You Really Want
James Caan

23.95 лв.

Не е в наличност
Мениджмънт за бъдещото
Питър Дракър

14.00 лв.

Не е в наличност
Не е в наличност
How The West Was Lost

23.95 лв.

Не е в наличност
Справедливостта в етиката и бизнес етиката
Валентина Драмалиева

13.00 лв.

Не е в наличност
Как да разкрием своите способности
Владимир Дубковски

1.99 лв.

Не е в наличност
Не е в наличност
Икономическият ужас
Форесте, Вивиан

3.70 лв.