-15% -15.00%
От розата - уханието, от човека - човечността. Арменски пословици и поговорки
Съставителство и превод Гоар Хнканосян
10.00 лв. Отстъпка- 15.00%

8.50 лв.

Маркс след марксизмите
Съставител Хараламби Паницидис

21.00 лв.

Силата на мита
Джоузеф Камбъл

25.00 лв.

333 български и английски текста за превод
Аглика Добрева и колектив

19.95 лв.

Епиктет и човешката свобода
София Петрова

8.00 лв.