-20% -20.00%
Административно-процесуален кодекс
Александър Еленков, Ангел Ангелов, Асен Дюлгеров и др.
72.00 лв. Отстъпка- 20.00%

57.60 лв.