Помагало към читанката за 2. клас: вариант 2
Владимир Попов, Иван Цанев

2.95 лв.